Kitos veiklos

Vilniaus apskrities socialiai 1 hour text loans pažeidžiamų moterų integracija
Įgyvendinto projekto tikslas – Vilniaus apskrities šešiose savivaldybėse padidinti socialiai pažeidžiamų motinų, auginančių mažamečius vaikus, dalyvavimą darbo rinkoje taikant praktikoje naujus geros patirties modelius bei jų pagrindu įtakojant poveikį priimamiems politiniams sprendimams. Pagrindinės projekto veiklos buvo tikslinės grupės narių profesinio ugdymo modulio parengimas, tikslinės grupės asmenybės motyvacinio modulio ir profesinio orientavimo modulio pirkimas, tikslinės grupės informavimas apie mokymosi galimybes, pasitelkiant mobiliąsias grupes, asmenybės motyvacinio modulio seminaras 380 tikslinės grupės narių įvykdymas, profesinio orientavimo modulio seminaras 380 tikslinės grupės narių įvykdymas, socialiai remtinų tikslinės grupės narių (240 motinų ir 180 vaikų) apgyvendinimo ir maitinimo šalpos ir psichologinių konsultacijų programa, socialiai remtinų tikslinės grupės narių apgyvendinimo ir maitinimo šalpos ir psichologinių konsultacijų programa.

Priverstinės prostitucijos aukų darbo įgūdžių mokymai ir įsidarbinimo galimybių didinimas
Projekto metu buvo dirbama su 33 priverstinės prostitucijos aukomis. Jos gavo ilgalaikes psichoterapijos paslaugas, suteikta pagalba atkuriant ryšius su artimaisiais, suteikta socialinių darbuotojų pagalba sprendžiant išsilavinimo, specialybės įgijimo, įsidarbinimo problemas. Suteikta pagalba tvarkant tikslinės grupės reikalus Vilniaus m. savivaldybėje, Pasų poskyriuose, bendradarbiauta su Vilniaus miesto priklausomybės ligų centru ir kt. partneriais.

Priverstinės prostitucijos aukų savipagalbos grupių tinklo sukūrimas
SAC įgyvendino informacinę kampaniją, skirtą bendrajai visuomenei ir tikslinei grupei. Vykdyta socialinė reklama ir skelbimai žiniasklaidoje, organizuoti savanorių informaciniai būreliai, dalinta informacinė medžiaga priverstinės prostitucijos aukų susibūrimo vietose. SAC apmokė priverstinės prostitucijos aukas kaip dirbti savipagalbos grupėse, kaip vadovauti grupėms ir kaip padėti tokioms pačioms moterims ir merginoms. SAC įsteigė prostitucijos aukų savipagalbos tinklą, susidedantį iš 3-5 tarpusavyje glaudžiai bendradarbiaujančių priverstinės prostitucijos savipagalbos grupių.

Copyright © 2019 Socialinės atsakomybės centras, VšĮ - Kad visiems būtų geriau!.