Apie mus

Socialinės atsakomybės centras (toliau – SAC) 1000 loan pay day vienas iš pagrindinių veiklos tikslų yra teikti socialines paslaugas socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Pagrindinės centro veiklos: puoselėti Lietuvoje socialinę atsakomybę, prisidėti prie Lietuvos visuomenės pilietiškumo, sąmoningumo, aktyvumo ugdymo, skatinti Lietuvos visuomenės domėjimąsi socialine veikla ir teikti informaciją apie tai, kurti ir įgyvendinti švietimo, kultūros ir socialinius projektus, kurie prisideda prie Lietuvos visuomenės gerovės, bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, plėtojant socialinę atsakomybę Lietuvoje, organizuoti bendrus renginius, seminarus, konferencijas.
SAC inicijuoja socialinius projektus bei juos įgyvendina, dalyvauja nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose. SAC įkurtas 2002 m. Nuo įkūrimo pradžios SAC inicijavo ir įgyvendino daugiau nei 10 ilgalaikių socialinių projektų, skirtų socialinės rizikos grupėms: senyvo amžiaus asmenims, vaikams, patyrusiems prievartą, vaikams našlaičiams, vienišiems tėvams, daugiavaikėms šeimoms, priverstinės prostitucijos aukoms, asocialiems asmenims ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. SAC taip pat vykdo darbuotojų paieškos ir atrankos veiklą.
Įgyvendinant socialinius projektus buvo vykdomos įvairios informacinės kompanijos, skirtos bendrajai visuomenei ir tikslinėms grupėms, vykdyti tikslinių grupių apmokymai, kuriamos įvairios savipagalbos grupės, teikiama psichologinė pagalba, pagalba asmenims siekiant įsidarbinti, bendradarbiaujant su partneriais vykdomos įvairios tęstinės veiklos. SAC veiklų tikslas – socialinę atskirtį patirtį patiriantiems asmenims suteikti kvalifikuotą socialinę pagalbą, organizuoti darbo įgūdžių mokymus bei didinti asmenų gebėjimus įsidarbinti.

Copyright © 2019 Socialinės atsakomybės centras, VšĮ - Kad visiems būtų geriau!.